ToonArt al in Kerstsferen!

Zondag 16 december a.s  verzorgt ToonArt het jaarlijkse kerstconcert in de Protestantse Kerk te Hooge Zwaluwe. Ditmaal heeft ToonArt het Princenhage’s Mannnenkoor weten te strikken voor een (meer-) stemmig Kerstconcert.

Al meer dan 107 jaar weet het Princenhage’s Mannenkoor in Breda, maar ook in de wijde  omgeving daarvan, muziekliefhebbers te boeien en zangers aan te trekken.  Van een kleine zangvereniging uit het toenmalige Princenhage, een deelgemeente  van Breda, is het mannenkoor uitgegroeid tot een regiokoor. Het doel van het Princenhage’s Mannenkoor is het uitvoeren van mannenkorenwerken binnen een veelzijdig, breed en gevarieerd repertoire. Hierbij wordt er naar gestreefd deze werken op een zo hoog mogelijk artistiek niveau uit te dragen. Van belang hierbij is dat deze werken toegankelijk  zijn voor een breed publiek, waarmee rekening moet worden gehouden met de eigentijdse muzikale belangstelling van de toehoorders. Sinds november 2011 staat het koor onder leiding van Ad Vergouwen.  Kijk ook eens op https://www.princenhagesmannenkoor.nl

Speciaal treedt ook op onze eigen Gerrit Vos, dit jaar 65 jaar organist in de Protestantse kerk. Hij zal enkele werken ten gehore brengen. Natuurlijk zingen wij ook één of twee stukken gezamenlijk. Het concert op zondag 16 december 2018 is van 16.00 uur tot circa 17:30 uur in de Protestantse Kerk aan de Raadhuisstraat 3 te Hooge Zwaluwe. De kerk is open vanaf 15:30 uur. U kunt kaarten à € 7,50 (inclusief drankje in de nazit) bestellen via info@toonart.nl

Tot zondag de 16 e december!